Tag over hovedet behøves jo ikke være kedeligt – Et grønt tag hjælper naturen godt på vej

Et grønt tag, kan lyde som en sjov størrelse. De fleste forestiller sig nok grønne tagplader eller lignende. Men et grønt tag er et tag som har en overflade af begroning, som kan vise sig at være en fordel for både dig og naturen.

Hvad er et grønt tag?

Et grønt tag er en klimavenlig løsning til nybyggerne, som kan lide de kreative løsninger. De grønne tage hjælper også os andre i form af at deres overflade med begroning suger meget af regnvandet til sig, så vi ikke står med oversvømmede kældre, som det sker en gang i mellem. Et grønt tag er også en fordel for naturen i og med at det afhjælper den svindende insektbestand, når begroningen på taget kommer ind i bybilledet.

Et grønt tag er simpelthen et tag, som i forskellige hældninger, kan beklædes med måtter af begroning. Enten græs eller sedumplanter. Herunder findes der mange forskellige afarter af planter og græs, som man kan bruge til at dække sit tag med, så man er med til at forhindre oversvømmelser, samt passe på insekterne.

3 kategorier af grønne tage

De grønne tage kan rundt regnet deles op i tre kategorier. Først er der det ekstensive grønne tag, som har et tyndt vækstlag og er tørke-resistent. Det intensive grønne tag, er en decideret taghave, som har et tykt vækstlag. Til sidst er der det semi-ekstensive grønne tag, som kan kaldes en mellemting imellem de to ovenstående, og som består af urter og græsser og andet vegitation. Uanset hvad man vælger, så er valget af et grønt tag et skridt i den rigtige retning imod en CO2-neutral hverdag, og afhjælpning af de klimaproblemer, vi har skabt for os selv. Sikring imod regn-oversvømmelser og en hjælpende hånd til insekterne, er nok noget vi alle vil bidrage til.