Få styr på de vigtigste regler angående bobestyrerbehandling

Hvis du aldrig har haft behov for at sætte dig ind i reglerne angående bobestyrerbehandling, er du heldig. Hvis du af en eller anden årsag nu har brug for det, kan du læse videre her for at blive klogere på, hvad bobestyrerbehandling indebærer. Hvis du står i en situation, hvor du og dine familiemedlemmer ikke ved eller ikke er enige om, hvem der skal arve afdødes ejendom, er det klogt at sætte sig ind i reglerne om bobestyrerbehandling.

 

Hvad er bobestyrerbehandling?

Bobestyrerbehandling handler kort sagt om, at når en person tæt på dig dør, og i skal finde ud af, hvad der skal ske med huset, og hvem der skal arve det, er der mulighed for at en bobestyrerbehandling kommer på dagsordenen. Enten vælger skifteretten en bobestyrer, eller også har afdøde i sit testamente ønsket en person, som skal være bobestyrer.

 

Hvornår er der behov for bobestyrerbehandling?

Der kan være flere forskellige grunde til at udlevere et bo til behandling af en bobestyrer. De to grunde, der oftest træder i kraft, er hvis en arving anmoder om at bobestyrerbehandling træder i kraft, eller hvis afdøde har bestemt og nedskrevet en bobestyrerbehandling i sit testamente.

 

Hvis en arving anmoder om bobestyrerbehandling, behøver vedkommende ikke at begrunde anmodningen. Der er nogle få tilfælde, hvor anmodningen vil falde til jorden, som for eksempel hvis betingelserne for et boudlæg er opfyldte, eller hvis længstlevende arving anmoder om ægtefælleudlæg eller uskiftet bo. I de fleste tilfælde vil anmodningen dog åbne for bobestyrerbehandling uden videre begrundelser.

 

Hvis afdøde har bestemt sig for, at en bobestyrerbehandling skal træde i kraft, og dette bestemmes i testamentet, skal skifteretten udlevere boet til bobestyrerbehandling. Dette gælder som udgangspunkt, men skifteretten kan vurdere, at boets karakter ikke anses for rimelig grund til at fastholde testamentets klausul om bobestyrerbehandling. På den måde kan skifteretten tilsidesætte bobestyrerklausulen og i stedet udlevere boet til privat skifte, hvis betingelserne for det er opfyldte.

 

Hvem er bobestyrer?

Oftest er det en advokat, som udpeges til at være bobestyrer. I skifteretten er der udpeget et antal advokater, som har erfaring med dødsboskiftebehandling. Dette gælder inden for hver retskreds, og derfor har skifteretten autoriserede advokater inden for området, uanset hvor i landet, sagen behandles. Advokaterne kaldes autoriserede bobestyrere.

 

Det hænder også, at afdøde har valgt en bestemt person til at behandle dødsboet. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af testamentet. Den valgte person kan være advokat, men behøver ikke at være det. Det er også muligt at vælge en person, som ikke er advokat.